Prehistoryczny wyłom ewolucyjny odkryty na Śląsku | Narodowcy.net

Prehistoryczny wyłom ewolucyjny odkryty na Śląsku

Żyjące w późnym triasie zwierzę wielkości słonia nie będące ani gadem, ani ssakiem, opisali polscy naukowcy Grzegorz Niedźwiecki i Tomasz Sulej w artykule w prestiżowym czasopiśmie naukowym Science, jest to podsumowanie dziesięcioletnich wykopalisk dotyczących tego prehistorycznego stworzenia. 

 

Lisiowicia bojani bo taką naukową nazwę nadali badacze odkrytemu stworzeniu, mierzyła 2,5 metra i ważyła 9 ton, żyła nad brzegami mokradeł, na raczej płaskim terenie. Odżywiała się roślinami, sama padając łupem smoka wawelskiego odkrytego w ramach tych samych wykopalisk. Poruszał się na czterech nogach umieszczonych pod tułowiem, co jest znaczącą innowacją ewolucyjną pozwalającą na osiąganie większych rozmiarów, czym odróżniała się od swoich przodków i obecnych gadów, jak krokodyle czy jaszczurki które zachowały boczne rozstawienie nóg.

Te żyjące około 210-205 milionów lat temu zwierzę należało do synapsydów, zwanych też (krytykowaną dziś nazwą) gadami ssakokształtnymi, linii która wyodrębniła się około 310 mln lat temu w tym samym momencie co linia ewolucyjna dająca początek gadom. Do synapsydów należały też współczesne Lisowicii cynodonty od których wywodzą się dzisiejsze ssaki. Lisiowicia bojan jest najmłodszym i największym dotychczas odkrytym gadem ssakokształtnym. Istnienie 50 mln lat po wymieraniu permskim, w przededniu Jury uważanej za złoty wiek dinozaurów, zwierzęcia z odmiennej linii rozwojowej o takich rozmiarach i tak zaawansowanego ewolucyjnie, gruntownie przeobraża obraz początku ery dinozaurów postrzeganej dotąd jako czas rozwoju tylko jednej grupy po przejściowej tylko dominacji synapsydów w okresie odrodzenia po wymieraniu permskim, zaraz po którym przez kilka milionów lat 95% lądowych zwierząt kręgowych stanowiły należące do synapsydów lystrozaury.

 

Nazwa Lisowicia pochodzi od nazwy wsi Lisowice (woj. śląskie), na terenie której zostały znalezione jej kości. Natomiast nazwa “bojani” pochodzi od nazwiska Ludwika Henryka Bojanusa akademika wileńskiego późnego oświecenia, wychowawcy pionierów polskiej weterynarii, któremu zawdzięczamy między innymi opis naukowy wymarłego już w jego czasach tura- podobnie jak Lisowicia wielkiego zwierzęcia roślinożernego z terenów Polski, co miało zainspirować nadających nazwę badaczy.

 

Wizja artystyczna na górnej ilustracji Karolina Suchan-Okulska

Komentarze