Prezydent: Suwerenna równość państw naszym priorytetem | Narodowcy.net

Prezydent: Suwerenna równość państw naszym priorytetem

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zaznaczył m.in., że Polska chce powrócić do aktywnego udziału w misjach pokojowych.

Nasz kraj objął w tym roku dwuletnie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska przewodziła Radzie przez miesiąc – w maju.

Andrzej Duda powiedział na czym zamierza oprzeć polskie członkostwo. – W ramach promowanego przez nas porządku światowego opartego na prawie, chcę zwrócić uwagę na jedną fundamentalną zasadę, która będzie naszym priorytetem w drugim roku członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Mam na myśli suwerenną równość państw, o której mówi artykuł drugi Karty Narodów Zjednoczonych – stwierdził prezydent.

Komentarze