Przedstawiciele koalicji antyunijnej poparli AfD w sprawie reformy UE | Narodowcy.net

Przedstawiciele koalicji antyunijnej poparli AfD w sprawie reformy UE

Niemiecki dziennik ,,Die Welt” poinformował, że eurosceptyczna partia Alternatywa dla Niemiec, wystosowała program reform Unii Europejskiej. Do tych doniesień, podczas konferencji prasowej w Sejmie ustosunkowali się przedstawiciele nowo powstałej koalicji eurosceptycznej. 

Postulaty wystosowane przez Alternatywę dla Niemiec to m. in.: likwidacja Parlamentu Europejskiego i zastąpienie go 100 – osobowym gremium delegatów przez parlamenty krajów członkowskich, przywrócenie walut narodowych, rezygnacja ze wspólnej polityki rolnej oraz pozbawienie UE kompetencji ustawodawczych. W oficjalnym oświadczeniu partii czytamy, że jeżeli nie udałoby się dokonać fundamentalnych reform w ramach istniejącego systemu w ciągu jednej kadencji, wystąpienie Niemiec z UE lub całkowite rozwiązanie Unii, to jedyne możliwe wyjścia.

Podczas czwartkowej (10.01) konferencji prasowej w Sejmie, przedstawiciele koalicji eurosceptycznej odnieśli się do postulatów AfD.

My jako Ruch Narodowy popieramy dążenia do suwerenności państw narodowych w Europie. Jesteśmy za niepodległością, niezależnością Ojczyzn, my także, tutaj w Polsce będziemy dążyć do tego, aby Polska uzyskała suwerenność od Unii Europejskiej.

– skomentował członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz.

Nie wyobrażamy sobie kontynuacji tej smutnej praktyki, w której polskie sprawy wewnętrzne są nieustannie narażone na bezpardonowe ataki, nagonkę, która przyprawia nam tu wszystkim gębę faszystów i eurokrytyków. Tym bardziej że jesteśmy euroentuzjastami, w tym sensie, że Europa to nasz ukochany kontynent i  cywilizacja, cenimy jej wartości narodowe i wolnościowe oparte o fundamenty cywilizacji łacińskiej.

– dodał Grzegorz Braun

Prezes partii Wolność, Janusz Korwin – Mikke przyznał, że ,,AfD słusznie domaga się zahamowania napływu imigrantów i przywrócenia suwerenności państwom, aby prawo unijne nie miało pierwszeństwa przed krajowym”.

Komentarze