Sąd odrzucił wniosek o wydanie rocznego zakazu publikowania artykułów o Żandarmerii Wojskowej przez dziennikarzy Onet.pl | Narodowcy.net

Sąd odrzucił wniosek o wydanie rocznego zakazu publikowania artykułów o Żandarmerii Wojskowej przez dziennikarzy Onet.pl

Wczoraj (19.06) portal onet poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości wniosek skierowany przez Żandarmerię Wojskową o wydanie rocznego zakazu pisania o ŻW przez kilku z dziennikarzy onet.pl.

Przyczyną skierowania przez ŻW wniosku do sądu było publikowanie przez trzech dziennikarzy onet-u (Edytę Żemłę, Marcina Wyrwałę i Pawła Ławińskiego) serii artykułów, które opisywały molestowanie seksualne i mobbing w ŻW. Zdaniem ŻW artykuły publikowane permanetnie przez potal onet dotyczyły ciągle tej samej sprawy i nie powodowały zwiększenia wiedzy o niej.

Przed wniesieniem wniosku do sądu, ŻW zażądała od dziennikarzy zaprzestania publikacji artukułów o niej. Jak to uzasadniał radca prawny ŻW:

Ciągle powtarzające się publikacje na te same tematy, wzbogacane o niewielkie wzmianki aktualizujące, noszą znamiona uporczywego pomawiania.

 

Żądania zostały jednak odrzucone przez dziennikarzy portalu onet.

Skierowany do sądu wniosek o wydanie takiego zakazu także został odrzucony przez sąd. Sędzia argumentował swoją decyzje tym, że prawo do swobody wypowiedzi jest jednym z kluczowych praw, które można ograniczyć jedynie z ważnych powodów. Żandermeria Wojskowa w swoim wniosku nie wskazała jednak na tyle istotnych powodów, aby wydać zakaz.

Komentarze