"Swoboda" grozi Polakom! | Narodowcy.net

“Swoboda” grozi Polakom!

Neobanderowska partia “Swoboda” grozi Polakom, aby nie podejmowali żadnych “antyukraińskich” działań podczas wizyty prezydenta Dudy na Wołyniu. Poprzez “antyukraińskie” działania, “Swoboda” ma ny myśli min. upamiętnianie ofiar zbrodni i piętnowanie ukraińskich morderców.

Jutro (8 lipca) Wołyń ma odwiedzić prezydent Andrzej Duda. W związku z jego wizytą, wołyński  oddział “Swoboda” wydał oświadczenie, w którym ostrzega Polaków przed podejmowaniem “antyukraińskich” działań na Wołyniu. Z tym że za “antyukraińskie” działania, ukraińska partia ma na myśli mówienie prawdy o ukraińskich zbrodniach, potępianie morderców oraz potępianie “banderowców”.

Nastroje społeczne w Polsce, według “Swobody”, stają się coraz bardziej “antyukriańskie”. Twierdzą oni, że w Polsce dochodzi do wielu przejawów wrogości wobec Ukrainców, ich historii, a także wobec ich “bohaterom” narodowym. Za przykład podają próbę wybielania polskiej historii i karania za “pamięć” i wychwalanie ukraińskich “bohaterów”, która ma miejsce poprzez nowelizacje ustawy o IPN.

Ukraińscy neobanderowcy oficjalnie krytykują swój rząd i prezydenta za brak stanowczych działań wobec Polski. Krytykują próbę ugodowego załatwienia sprawy. Domagają się natychmiastowych działań wymierzonych w Polskę, za jej, wymierzone w Ukrainę, działania.

W swoim oświadczeniu, “Swoboda” zaznaczyła także, żeby Polacy nie używali określeń, które są wymierzone w Ukrainę i określają jej terytorium jako “polskie”:

Jednocześnie, niedopuszczalne są przejawy szowinizmu, podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, sugestie o pretensjach terytorialnych poprzez używanie takich sformułowań jak Małopolska, Kresy Wschodnie i inne.

 

źródło: kresy.pl

Komentarze