Szwecja przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości | Narodowcy.net

Szwecja przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

Szwecja przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości…za deportacje podejrzanego o terroryzm.Szwecja przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Chodziło o decyzje rządu o deportacji Marokańczyka, który według policji bezpieczeństwa stwarza poważne zagrożenie dla kraju. Zdaniem Trybunału mężczyźnie w kraju pochodzenia groza tortury.

Marokańczyk pozwolenie na pobyt w Szwecji uzyskał w 2005 roku. W marcu 2016 roku jednak policja bezpieczeństwa ostrzegła, iż mężczyzna stanowi prawdziwe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i dlatego powinien zostać deportowany.

Na tej podstawie Szwedzka Rada ds. Migracji (Migrationsverket) podjęła decyzje o deportacji. Decyzja ta została następnie przyjęta przez Migracyjny Sad Najwyższy (Migrationsöverdomstolen).

Podejrzany mężczyzna zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Trybunał stanął po stronie Marokańczyka i oskarżył Szwecję o łamanie praw człowieka. Uzasadnieniem jest, iż nie można wykluczyć, że mężczyzna zostałby poddany torturom i nieludzkiemu traktowaniu w kraju pochodzenia. Królestwo Szwecji broniło się argumentując, iż sytuacja w Maroku poprawiła się w ostatnich latach.

Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

-czytamy w art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, który – zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – Szwecja złamała deportując niebezpiecznego mężczyzne.

Źródło: friatider.se

Komentarze