Powstało zrzeszenie szwedzkich narodowców ,,Wolna Szwecja" | Narodowcy.net

Powstało zrzeszenie szwedzkich narodowców ,,Wolna Szwecja”

Według prognoz do 2024 roku Szwedzi będą stanowili mniejszość we własnym kraju. By temu zapobiec patrioci z radia Motgift tworzą zrzeszenie ,,Wolna Szwecja” mające jednoczyć naród.

,,Det fria Sverige” to nazwa zrzeszenia założonego oficjalnie w sobotę przez największe szwedzkie radio patriotyczne Motgift. Konferencja inauguracyjna, w której udział wzięli m.in. nacjonaliści z rożnych krajów Europy, obejrzało kilka tysięcy osób, a już po godzinie jej trwania zrzeszenie liczyło ponad 300 członków. Chętnych nie zniechęca fakt, że członkostwo w Det fria Sverige jest płatne, a pomysł jeszcze nie wypróbowany.

Na czym opierać się będzie działalność zrzeszenia?

Pierwszym ambitnym planem założycieli jest budowa lub zakup budynku, który stanie się ,,Domem Szwedów”, czyli oficjalnym lokalem zrzeszenia. ,,Dom Szwedów” ma być miejscem spotkań i ośrodkiem kulturalnym, dostosowanym m.in. do rodzin z dziećmi. Odbywać się w nim będą wykłady na temat tradycji, szwedzkiej kultury i prawa, jak również wydarzenia rekreacyjne. By pomysł mógł zostać zrealizowany potrzeba 1 000 000 kr. Na stronie internetowej Det fria Sverige założyciele zachęcają do wpłacania darowizn. Każdy, kto finansowo przyczyni się do realizacji pomysłu zostanie upamiętniony poprzez wpis do honorowej księgi darczynców. Jak dotąd, w 2 dni po uruchomieniu zbiórki zrzeszenie otrzymało już niemal 39 tys. kr. Projekt ma być gotowy do 2019 roku.

Na jednym domu nie kończą się jednak ambicje zrzeszenia. W miarę sukcesów ,,Domy Szwedów” mają powstawać w całym kraju.

Celem zrzeszenia jest także wywieranie wpływu na opinię publiczną, patrzenie na ręce politykom, i informowanie, jaki wpływ na społeczenstwo będą mialy decyzje polityków. W planach jest również niesienie pomocy młodym Szwedom, którzy ignorowani przez swoje gminy zmagają się z problemami mieszkaniowymi.

 

Źródło: detfriasverige.se, motgift.nu

Komentarze