Uroczystość ku czci św. Stanisława w Krakowie | Narodowcy.net

Uroczystość ku czci św. Stanisława w Krakowie

W Krakowie odbyła się coroczna uroczystość ku czci św. Stanisława – patrona Polski. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy wiernych. Uczestniczył również prezydent RP Andrzej Duda.

 Jak co roku ulicami Krakowa przeszła procesja, w której udział wzięli biskupi, kapłani,członkowie kapituł, przedstawiciele zakonów, wyższych uczelni, duszpasterstw i stowarzyszeń katolickich, bractwa i ruchy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także wierni w strojach regionalnych. Procesja wyruszyła z katedry wawelskiej by dotrzeć do kościoła na Skałce – miejsca gdzie św. Stanisław poniósł męczeńską śmierć w roku 1079. Procesji towarzyszyło bicie dzwonu  Zygmunta.

Mszy świętej, odprawianej na Skałce przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci, przewodniczył kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Ojca Świętego reprezentował nuncjusz apostolski abp Salvatore Penacchio. W homilii, wygłoszonej przez metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, usłyszeć można było słowa o prawie moralnym i wartościach, które powinny leżeć u podstaw prawodawstwa:

Podstawą wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne większości opinii publicznej, ale wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako prawo naturalne, wpisane w serce człowieka, jest normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego.

Hierarcha mówił także o prawach człowieka:

Prawa człowieka są powszechne nie dlatego, że są zaakceptowane i uznane przez większość parlamentarną albo przez opinię publiczną, ale dlatego, że opierają się na naturze istoty ludzkiej, która nie zmienia się wraz z uwarunkowaniami społecznymi czy historycznymi.

Św. Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim w latach 1072-1079. Zamordowany został na Skałce przez ówczesnego króla, Bolesława Śmiałego. Kanonizowany w 1253 roku, w 1963 ustanowiony został patronem Polski. Procesja ku jego czci jest tradycją wywodzącą się jeszcze ze średniowiecza – pierwsza odbyła się w roku kanonizacji męczennika.

Źródło: pch24.pl

Komentarze