Viktor Orban podczas wykładu w Rumunii: Każde państwo powinno chronić swoje granice | Narodowcy.net

Viktor Orban podczas wykładu w Rumunii: Każde państwo powinno chronić swoje granice

Premier Węgier, Viktor Orban, podczas wykładu w Rumunii przekonywał, że każde państwo w Europie ma prawo, oraz powinno odrzucić ideologię multikulturalizmu, a także powinno chronić swoje granice.

Podczas wykładu dla mniejszości węgierskiej w Rumunii, Viktor Orban opowiadał o zamiarach sprowadzenia do ojczyzny Węgrów mieszkających na terenach Rumunii. Nie zabrakło też nawiązań do obecnej sytuacji politycznej w Europie. Premier stwierdził, że każde państwo w Europie ma prawo odrzucić ideologie multikulturalizmu i chronić tradycyjny model rodziny.

Oskarżył europejskie liberalne elity o dopuszczenie do upadku Europy, do osłabienia jej obrony, oskarżył też o sprowadzenie do Europy mas imigrantów. Stwierdził, że dawna Europa, będąca silnym ośrodkiem militarnym, gospodarczym i kulturowym upadła na skutek prowadzonej przez liberalne europejskie elity polityki multikulturalizmu i poprawności politycznej. A symbolem tego upadku jest Komisja Europejska.

Premier Węgier przepowiedział, że liberalne elity odejdą, a w nich miejsce przyjdą nowe prawicowe rządy. Zapowiedział, że w Europie “liberalną demokrację” zastąpi “chrześcijańska demokracja” oparta na tradycyjnych wartościach, na formach życia wyrośniętych z chrześcijańskiej kultury.

Ponadto podsumował swoje ośmioletnie rządy jako premiera i osiągnięcia w kwestii sprowadzania Węgrów z powrotem do ojczyzny. Stwierdził jednak, że jeszcze dużo zostało do zrobienia.

Obecnie w Rumunii żyje ponad 1,5 miliona Węgrów. W niektórych miejscach mniejszość węgierska stanowi ponad 90%. Początku obecnej sytuacji należy doszukiwać się sto lat temu, kiedy na skutek I wojny światowej część ziem Węgier (należąca do Austro-Węgier) została wcielona do Rumunii.

źródło: kresy.pl

Komentarze