W Polsce nielegalnie pracuje kilkanaście tysięcy Ukraińców | Narodowcy.net

W Polsce nielegalnie pracuje kilkanaście tysięcy Ukraińców!

Straż Graniczna ujawniła w ubiegłym roku ponad 26,6 tys. cudzoziemców, którzy łamali zasady pobytu w Polsce oraz ponad 14,7 tych cudzoziemców nielegalnie pracujących w naszym kraju. W tym kilkanaście tysięcy Ukraińców.

W ubiegłym roku Straż Graniczna znacząco podwyższyła kontrole legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Przeprowadzono 26757 kontroli, które objęły 61355 tys. cudzoziemców. Ujawniono, że niemal co drugi skontrolowany cudzoziemiec  łamał zasady pobytu w naszym kraju.

SG ustaliła, że 14740 obcokrajowców pracuje niezgodnie z przepisami. 90 proc. z tych osób było obywatelami Ukrainy, pozostali to Gruzini 476  Mołdawianie -326  oraz  Białorusini 243.

Statystyki SG pokazują, że największy ruch odnotowany był na granicy polsko-ukraińskiej, którą przekraczano 21,7 mln razy- w obu kierunkach.

Ukraińcy są najliczniejszą grupą której odmówiono wjazdu na teren naszego kraju. Funkcjonariusze SG odmówili wjazdu do Polski 96,6 tys. cudzoziemcom, z czego Ukraińcy to 58,5 tys. W dalszej kolejności  znaleźli się Rosjanie -28,5 tyś i Białorusini około 5 tysięcy .

Najczęstszymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do Polski był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz brak wymaganych środków finansowych.

W 2019 roku doszło do zatrzymania 178 osób, które do Polski dostały się nielegalnie.

Źródło: kresy.pl

 

Komentarze