W wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski były premier RP | Narodowcy.net

W wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski były premier RP

W wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski, były premier i opozycjonista w czasach PRL oraz założyciel a także przewodniczący Ruchu Odbudowy Polski.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 w Warszawie. Poczas II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów i uczestniczył powstaniu warszawskim.

W 1976 r. był jednym  założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Uczestniczył także w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie niezależnego związku zawodowego w Warszawie.

Z upoważnienia prymasa Józefa Glempa w 1984 i 1985 r. występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był też pełnomocnikiem rodziny duchownego.

Na wniosek prezydenta Wałęsy sejm powołał go w grudniu 1991 r. na stanowisko prezesa Rady Ministrów.

W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., Sejm udzielił wotum nieufności rządowi Jana Olszewskiego. Przyczyną odwołana rządu Olszewskiego  stała się sprawa lustracji przeprowadzanej przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza.

Źródło: tvp.info

 

 

Komentarze