Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej | Narodowcy.net

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej

Wczoraj zapadł wyrok w sprawie toczącego się od dwóch lat sporu między Polską a Komisją Europejską w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. W ocenie Trybunału Polska naruszyła prawo unijne.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wczoraj wyrok, który kończy dwuletni spór o zwiększoną wycinkę drzew na terenie Puszczy Białowieskiej.
Zdaniem sędziów Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z przyjętych przez nią dyrektyw Unii Europejskiej.
Jak czytamy w komunikacie:

(…) realizacja rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej prowadzi do zaniku części obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Takie działania nie mogą więc wbrew temu, co twierdzi Polska, stanowić środków zapewniających ochronę tego obszaru. Trybunał podkreślił w tym kontekście, że kornik drukarz w ogóle nie został zidentyfikowany w planie zadań ochronnych z 2015 r. jako potencjalne zagrożenie dla integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, lecz że wręcz przeciwnie – usuwanie ponadstuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez kornika drukarza zostało zidentyfikowane w tym planie jako takie potencjalne zagrożenie.

Wyrok nie oznacza jednak kar finansowych, ponieważ Komisja Europejska o nią nie wnioskowała, a Polska wycofała z terenu puszczy ciężki sprzęt. Polska zostanie jedynie obciążona kosztami postępowania przed Trybunałem. Gdyby jednak doszło do ponownej wycinki, wówczas Komisja mogłaby wnioskować o kary finansowe.

źródło:  rp.pl. onet.pl

Komentarze