Związkowcy domagają się egzaminu z języka polskiego dla Ukraińców | Narodowcy.net

Związkowcy domagają się egzaminu z języka polskiego dla Ukraińców

Członkowie NSZZ “Solidarność” terminala kontenerowego DCT, żądają od pracodawcy aby Ukraińcy zdali egzamin z języka polskiego. Według związkowców nieznajomość języka miejscowego pracownicy ze wschodu obniżają bezpieczeństwo, nie rozumieją komunikatów radiowych.

Związkowcy z “Solidarności” we wrześniu zorganizowali pikietę w DCT Gdańsk. Pracowników wsparli koledzy z Gdyni. Niestety manifestacja nie przyniosła rezultatów. Według polskich pracowników pracodawca nie zareagował. W związku z tym 23 października związkowcy mieli się spotkać z kierownictwem. W przypadku niezastosowania się do postulatów protesty mają być dalej prowadzone.

Bez znajomości języka polskiego Ukraińcy nie rozumieją komunikatów radiowych, w tym o ewentualnym niebezpieczeństwie. Ponadto nie znają zasad panujących w terminalu kontenerowym.  Związkowcy podali przykład wypadku spowodowanego przez źle przeszkolonego pracownika ze wschodu. 13 osób zostało rannych przez ukraińskiego kierowce. Podczas przewozu pracowników  nie ustąpił pierwszeństwa ciągnikowi terminalowemu.

źródło: autonom.pl

Komentarze