ordo caritatis | Narodowcy.net

Katolickie Państwo Narodu Polskiego

W latach 30-tych XX wieku w środowisku “młodych” zrodziła się koncepcja Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Poniżej prezentujemy jej podstawowe założenia.

Więcej...