Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej | Narodowcy.net

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Nabożeństwu przewodniczył  prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato. Hanna Chrzanowska jest pierwszą w historii Kościoła świecką pielęgniarką wyniesioną na ołtarze.

Podczas uroczystości kard. Amato – legat papieski na uroczystości odczytał list apostolski papieża Franciszka, w którym ogłasza on włączenie Hanny Chrzanowskiej w poczet błogosławionych.

W osobie bł. Hanny Chrzanowskiej, w 45 rocznicę jej narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia – mówił w homilii kard. Angelo Amato.

Podczas jej pogrzebu kard. Karol Wojtyła wygłosił wzruszającą mowę pochwalną: »Dziękujemy ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: “błogosławieni miłosierni”« – przypomniał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Wspomniał też, że już w dzieciństwie mała Hanna nauczyła się od rodziców żyć według podstawowych wartości ludzkich i chrześcijańskich.

To wszystko ukierunkowało ją na wybór zawodu pielęgniarki. Początkowo jej działalność miała charakter filantropijny, a następnie – po przeżytym w 1932 r. nawróceniu – stała się prawdziwym i właściwym apostolstwem chrześcijańskim, apostolstwem zbawczej obecności krzyża Chrystusa w życiu osób chorych. Pielęgnując nabożeństwo do Maryi Pocieszycielki Strapionych, Hanna była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu – przekonywał kad. Amato.

Hanna Chrzanowska (1902-1973) była krakowską pielęgniarką, działała w konspiracji. Jako wolontariuszka niosła pomoc potrzebującym. To ona wraz z doktorem Jerzym Lebiodą organizowała pomoc lekarską i pielęgniarską, leki, środki opatrunkowe dla ludności Warszawy, ewakuowanej do obozu w Pruszkowie po wybuchu Powstania Warszawskiego. Tuż po wojnie zaczęła szkolić nowe adeptki ucząc jego pielęgniarstwa domowego. Pokazywała im jak służyć pacjentom, bo jak mówiła – pacjent jest panem. Współdziałała z ówczesnym bp Karolem Wojtyłą.

Zajmowała się również pracą pedagogiczną, była autorką książek, w tym podręcznika „Pielęgniarstwo w otwartej opiece zdrowotnej”. Jako osoba głęboko wierząca, opracowała „Rachunek sumienia pielęgniarki”. Zmarła na chorobę nowotworową, 29 kwietnia 1973 roku.

źródło: krakow.gosc.pl

 

 

Komentarze