Projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender” zostanie rozpatrzony w Sejmie

Jak poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej  Karolina Pawłowska z Instytutu Ordo Iuris, projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender” trafił do Sejmu. Inicjatywę poparło 150 tysięcy osób.

Proponowana przez Ordo Iuris ustawa zakłada wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej, oraz zobowiązanie rządu do opracowania alternatywy, jaką jest Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny.

„Polski Sejm będzie miał teraz obowiązek podjęcia dyskusji nad wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej i zastąpieniem jej pozytywną alternatywą. Od decyzji polskiego parlamentu zależy dalszy los naszego państwa - czy wybierze drogę prawdy, ochrony fundamentalnych wartości i praw człowieka czy też pójdzie w stronę ideologicznej inżynierii społecznej, która już dziś przynosi na Zachodzie opłakane skutki” - wskazała Pawłowska. Podkreśliła też, że Konwencja Stambulska w instrumentalny sposób podchodzi do tematu przemocy  wobec kobiet, wykorzystuje go jedynie, żeby narzucić poszczególnym państwom tę „niebezpieczną ideologiczną perspektywę”. 


Prawnik zaznaczyła przy tym, że projekt zakłada też wyjście przez polski rząd z inicjatywą alternatywnej konwencji o prawach rodziny. „Konwencji, która w sposób wolny od ideologii będzie bronić polskich rodzin przed tendencjami, z którymi mamy dziś do czynienia, a jednocześnie będzie wprowadzać skuteczne i oparte na nauce rozwiązania antyprzemocowe” - dodała Pawłowska.

Pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej, były marszałek Sejmu Marek Jurek wyraził nadzieję, że do Wielkanocy Polska wypowie Konwencję Stambulską. Zapewnił, że będzie starał się, aby prace nad tym projektem przebiegały w atmosferze powagi moralnej.

„Mamy nadzieję, że otwieramy tym samym bardzo ważną debatę, która wzmocni odpowiedzialność całej naszej opinii publicznej. W niej przekażemy argumenty, które-mam nadzieję-zaważą na ostatecznej decyzji parlamentu i prezydenta” - dodał Jurek.

Zgłoszenie o rejestracji komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wpłynęło do Sejmu w sierpniu tego roku. Oficjalna zbiórka podpisów ruszyła w październiku. Do 28 grudnia udało się zgromadzić 150 tysięcy podpisów pod projektem mającym na celu ochronę praw polskich rodzin. Niemałą rolę odegrała Młodzież Wszechpolska, której członkowie zebrali 40 tysięcy podpisów.

Przypomnijmy, że „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którą potocznie nazywa się Konwencją Stambulską, to dokument zbudowany na ideologii gender, który kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako społeczne konstrukty, niezależne od uwarunkowań wynikających z biologii. Według niej to istnienie ról płciowych jest źródłem przemocy i dyskryminacji.

„Konwencja Stambulska to nie tylko instrument nieskuteczny, który przez inżynierię społeczną potęguje skalę zjawisk patologicznych. To przede wszystkim deklaracja ideologiczna, próba narzucenia państwom swoistej „genderowej konstytucji” ponad głowami wyborców i narodów. W pragmatycznym i ideologicznie bezstronnym prawie międzynarodowym na tego typu deklaracje nie powinno być miejsca” - powiedział Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ TAKŻE: Ordo Iuris podziękowało Młodzieży Wszechpolskiej za jej wkład w zbiórkę podpisów przeciwko Konwencji stambulskiej

Wbrew oficjalnej nazwie, konwencja nie zapewnia skutecznych środków ochrony przed przemocą. Błędnie identyfikuje przyczyny tego zjawiska, upatrując ich w istnieniu ról płciowych, oraz w tradycyjnym modelu rodziny. Pomija przy tym takie patologie życia społecznego jak uzależnienia, rozpad rodziny czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach. Nie odnosi się ona również w żaden sposób do problemu pornografii, która bardzo często ukazuje kobiety w sposób przedmiotowy, a jest coraz szerzej dostępna również dla coraz młodszych chłopców. Wedle statystyk w krajach, gdzie wprowadzono proponowane przez Konwencję Stambulską sposoby walki z przemocą (np. Dania, Szwecja), wskaźnik przemocy jest wyższy niż w Polsce.

Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, którą w zamian proponuje inicjatywa „Tak dla rodziny, nie dla gender”, gwarantuje najważniejsze prawa małżonków, rodziców i dzieci. Zabrania ona dyskryminacji kobiet rezygnujących z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci, potwierdza naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ma przeciwdziałać przemocy domowej, biorąc pod uwagę prawdziwe jej przyczyny.

Źródła: narodowcy.net/pch24.p/polskieradio24.pl

Emil Styrcz

Czytaj Wcześniejszy

Ardanowski: Polska wieś przechodzi rewolucję godności, której wielu „inteligentów” nie zauważyło

Czytaj Następny

Tau - „Ikona”. Recenzja płyty

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *