Radom: Publiczny Różaniec w intencji Ojczyzny w przeddzień rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego

25 maja 1948 roku zamordowany został, strzałem w tył głowy, rtm. Witold Pilecki. W przeddzień 71 rocznicy tego wydarzenia radomscy wszechpolacy zorganizowali Różaniec Publiczny w intencji Ojczyzny.

Na początku głos zabrał prezes radomskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej. Powitał zgromadzonych i podziękował za ich obecność. Podkreślił, że w obliczu zamętu, licznych profanacji oraz ataków na Polskę i polski Kościół, potrzebna jest nieustanna modlitwa.

W ten sposób chcemy uczcić pamięć tego wielkiego patrioty i jednocześnie prosić o opiekę Boga i Najświętszej Maryi Panny nad naszą Ojczyzną – wyjaśnił wybór daty.

Po przybliżeniu  zebranym życiorys rtm. Witolda Pileckiego rozpoczęto modlitwę różańcową. Uczestnicy chętnie włączali się w prowadzenie kolejnych dziesiątek.

Wszystkie tajemnice różańca poprzedzane były komentarzami, przygotowanymi i odczytanymi przez działaczy radomskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Dotyczyły one życia i heroicznego poświęcenia rtm. Pileckiego, które było skutkiem głębokiej wiary i chęci naśladowania Chrystusa.

Po zakończeniu różańca zebrani odmówili jeszcze Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych, której treść otrzymali na kartkach rozdawanych przez wszechpolaków.

Na koniec spotkania ponownie głos zabrał prezes MW Radom, zachęcając do udziału w comiesięcznych różańcach publicznych w intencji obrony życia poczętego, organizowanych przez organizacje pro-life.

Różaniec zgromadził kilkadziesiąt osób, zarówno młodych, jak i starszych. Obecni byli duchowni, harcerze z drużyny ZHP im. Witolda Pileckiego, działacze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członkowie organizacji paramilitarnych  i przedstawiciele środowiska pro-life.

Poniżej przytaczamy treść opisywanych rozważań:

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

W czasie modlitwy w Ogrójcu Jezus przyjął wolę Boga Ojca. Mimo lęku, gotowy był cierpieć, aby dać ludziom zbawienie.

Słowa Jezusa: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”, wyrażające gotowość do poświęcenia, wypowiedział również rtm. Witold Pilecki, który twierdził, że: „Człowiek tyle ma wartości w sobie, ile zdolny jest do pojęcia tajemnicy ofiary i o ile oddaje się czemuś, co wykracza ponad jego własne ja.” Spodziewał się, co może go spotkać w obozie, mimo to zdobył się na heroiczny czyn – został ochotnikiem do Auschwitz. Pragnął ujawnić światu prawdę o niemieckim ludobójstwie.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus po pojmaniu doznał wiele cierpienia i upokorzenia. Był przesłuchiwany i okrutnie bity przez żołnierzy. Znosił ból z miłości do nas – grzeszników.

W czasie aresztowań, pobytu w obozie i przesłuchań w UB Pilecki został poddany licznym torturom. Podczas rozprawy sądowej trzymał ręce za plecami, aby ukryć przed żoną powyrywane paznokcie.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Korona z cierni na skroniach Jezusa jest symbolem cierpienia i upokorzenia. Chrystus był opluwany, bity, wyśmiewany, szydzono z Niego.

Żołnierze Wyklęci, tacy jak Pilecki, również doświadczali ogromnego upokorzenia. Przedstawiani byli jako bandyci, zdrajcy. Fałszywą, pełną kłamstw narrację utrzymywały władze komunistyczne przez dziesiątki lat, odbierając godność, szacunek i zabijając pamięć o nich.

4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa

Droga Krzyżowa Jezusa była naznaczona upadkami, ogromnym bólem i cierpieniem. Szedł na Golgotę, ponieważ wiedział, że w ten sposób wypełnia wolę Boga i wyzwala nas od grzechu.

Pilecki, chcąc naśladować Chrystusa i walczyć o wolność Narodu, wyruszył w swoją Drogę Krzyżową. Nie była ona łatwa, pełna aresztowań, przesłuchań, heroicznego poświęcenia i rezygnacji z własnego szczęścia. Realizował zapisaną kiedyś myśl: „Zdolność do dochowania wiary ideałom jest wyrazem mocy charakteru i siły woli. Charakter kształci się tylko tam, gdzie całe życie obejmuje i osądza jedna wszechogarniająca i wszechkontrolująca prawda. Tą prawdą jest Bóg i Polska (…) w codziennej szarej pracy i w każdym wysiłku indywidualnym czy zbiorowym.”

5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Aby dzieło Zbawienia się dopełniło, Jezus oddał swoje życie na krzyżu. W ten sposób pokonał wszelki grzech. Odkupił ludzkość.

Rtm. Pilecki został niewinnie skazany na śmierć. Poświęcił życie za Polskę i Polaków, pokazał jak świadczyć o Chrystusie i bez wahania wypełnił wolę Boga. Kiedyś powiedział: „Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.”

Bez lęku odszedł do Tego, którego całe życie starał się naśladować.

Redakcja

Czytaj Wcześniejszy

Adam Szabelak: Dlaczego nie lubię LGBTQQIP2SAA

Czytaj Następny

Krzysztof Szymański: Powrót na pozycje katolickie

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *