Julius Malema | Narodowcy.net

Appeal of the Polish nationalist youth to Polish government concerning the current situation of the white people in SA!

On the Facebook profile of The All-Polish Youth appeared today appeal concerning the current situation of the white population of

Więcej...

Polska młodzież narodowa apeluje do rządu ws. białych w RPA!

Na profilu Młodzieży Wszechpolskiej pojawił się dziś apel ws. sytuacji ludności białej w Republice Południowej Afryki skierowany do polskiego rządu

Więcej...