W piątek odbędzie się pogrzeb mjra Jerzego von Krüsensterna | Narodowcy.net

W piątek odbędzie się pogrzeb mjra Jerzego von Krüsensterna

Pogrzeb hrabiego mjra Jerzego von von Krüsensterna ps. “Tom”, zmarłego 27 lipca po godzinie 20, odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na wieczną wartę odszedł niezłomny bohater, obrońca naszej Ojczyzny i po prostu dobry człowiek…

Mjr Krüsenstern urodził się w 1924 roku w Druskiennikach. We wrześniu 1939 roku, razem ze swoimi kolegami harcerzami, bronił polskiego Grodna. Później był aktywny w partyzantce w 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej, brał udział w bitwie pod Kałużówką. W 1945 roku został aresztowany przez UB w Tarnowie, jednak nie wykryto jest działalności konspiracyjnej i dzięki miejscowemu urzędnikowi, z którym współpracował w czasie okupacji niemieckiej, został z aresztu zwolniony. Przez okres PRL-u mjr Krüsenstern często nękany był przez Służbę Bezpieczeństwa.

Prawnuk admirała Adama Johanna von Krüsenstern, spokrewniony za sprawą matki wywodzącej się z rodku O’brain De Lacy z angielskim domem królewskim był wielkim przyjacielem młodzieży, współtwórcą Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa “Nila” w Krakowie i, aż do śmierci, prezesem Zarządu Głównego Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Cześć Jego pamięci!

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Dziennikarz portalu Kresy.pl i redaktor kwartalnika Polityka Narodowa. Organizator turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!". Zainteresowania: geopolityka, wędrówki, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.