Adam Duży: Finansowanie LGBT z kasy warszawskiego ratusza

Mimo że do organizacji LGBT spora część społeczeństwa jest ustosunkowana negatywnie, otrzymują one jednak wysokie wsparcie finansowe z pieniędzy podatników, m.in. za pośrednictwem warszawskiego ratusza – według raportu Ordo Iuris „FINANSOWANIE WARSZAWSKICH ORGANIZACJI LGBT” od 2014 do 2021 (uwzględniając już zaplanowane dofinansowania) tą drogą otrzymają one w sumie co najmniej 5 355 629‬ zł.

Zazwyczaj finansowane organizacje przemycają swoją tęczową działalność pod mniej czy bardziej niewinnymi płaszczykami – wystarczy przywołać same nazwy: Fundacja Kultury Dialogu, Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Fundacja Edukacji Społecznej, itp. itd.

Przykładowymi działaniami które są wspomagane, jest przeprowadzanie „szkoleń” dla prawników i urzędników, zapewnianie „opieki prawno-psychologicznej”, oraz organizacja „imprez promujących nieheteroseksualność”, promocja „edukacji seksualnej” czy antykonepcji. Ponadto organizacje otrzymują duże lokale użytkowe po nierynkowo niskich cenach.

Warto zwrócić także uwagę na jedną z dofinansowywanych organizacji – Pro Humanum, jej prezesem jest Jolanta Lange (przed zmianą nazwiska Gontarczyk), ur. w 1949, działaczka SB od 1977, która inwigilowała m.in. ks. Franciszka Blachnickiego i na której ciąży poważne oskarżenie o bezpośrednie przyczynienie się do jego zabójstwa; po 1989 była wysoko postawioną działaczką w ruchu feministycznym, starała się o pełną legalizację aborcji, legalizację „małżeństw” tej samej płci, działała w SLD, pracowała w MSWiA, odznaczona przez Aleksandra Kwaśniewskiego; obecnie angażuje się w działalność organizacji LGBT.

Finansowanie LGBT z środków UE

Pieniądze podatnika wydawane na promocję LGBT nie pochodzą jedynie z warszawskiego ratusza, istotne dofinansowanie płynie również z środków UE: od 2017 do chwili obecnej wyniosło ono ponad 2 000 000 zł, głównym beneficjentem jest wspomniane wcześniej Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, którego celami jest „edukacja na temat równości płci”, „rzetelna edukacja antydyskryminacyjna”, „edukacja wolna od stereotypów płci”, „edukacja wolna od stereotypów na temat osób LGBT, przedstawiająca rzetelną wiedzę na temat homoseksualności, biseksualności i transpłciowości”. Dość powiedzieć, że w dokumentach organizacji „równość płci” jest rozumiana jako negacja jakichkolwiek różnic między płciami; nic dziwnego, że postuluje ona odrzucenie obecnie funkcjonujących podręczników szkolnych jako „wspierających stereotypy płci” i „zawierających treści homofobiczne i transfobiczne”.

Uwagę zwraca też projekt „MOVE!” koordynowany przez Kampanię Przeciw Homofobii której założycielem i przez 8 lat prezesem był Robert Biedroń, a pałna nazwa projektu to „Przez wrażliwość do społecznej akceptacji: Empowerment, zaangażowanie sojusznicze i zmienianie ludzkich postaw”, który otrzymał grant w wysokości 670 000 zł, celami projektu są między innymi: „zwiększenie widoczności osób LGBTI, ich społecznej akceptacji oraz kompetencji i zaangażowania kluczowych specjalistów”, prowadzenie szkoleń dla „transaktywistów” i „aktywistów interpłciowych” itp. (lista celi jest długa), w projekcie udział bierze 7 polskich organizacji oraz niemiecka Organization Intersex International Europe – organizacja niemiecka, która ma zapewniać doświadczenie, wzorce i know-how, na podstawie których ma powstać „metodologia budowania społeczności interseksualnej szyta na miarę dla Polski”.

Wiadomo również o środkach, których organizacje LGBT nie uwzględniły w odpowiedziach na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, chodzi m.in. o projekt „Dostosowywanie się do potrzeb ofiar przestępstw homofobicznych i transfobicznych dokonanych z nienawiści przez podnoszenie kompetencji organów egzekwowania prawa”, którego wnioskodawcą była wspomniana wcześniej Kampania Przeciw Homofobii, projekt otrzymał dofinansowanie na ponad 2 400 000 zł (!), nie jest jednak znana właściwa rola i działania Kampanii Przeciw Homofobii, jedynie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego podaje ogólnikowo, że było odpowiedzialne za „przeprowadzenie szkoleń dla prawników i prawniczek w Polsce”.

Wyciąg z raportu Ordo Iuris „FINANSOWANIE WARSZAWSKICH ORGANIZACJI LGBT”

#######

Dofinansowanie z pieniędzy warszawskiego ratusza

*******

Waltz

_______

Granty:

W sumie 800 tys. zł.

*******

Trzaskowski

_______

Granty:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

+ Instytut Otwarta Przestrzeń

130 tys. zł do 2020 r.

„Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją”.

+ Stowarzyszenie Komisja Klubowa

101 tys. zł do 2020 r.

„RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc usługowychwolnych od dyskryminacji”.

Lambda Warszawa

+ Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

96 tys. zł do 2020 r.

„Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją”.

Fundacja Kultury Dialogu

+ Stowarzyszenie Praktyków Kultury

151 tys. zł do 2020

„Szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych i urzędu”.

Pro Humanum*

81 tys. zł

„V Dni Różnorodności w Warszawie”.

Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji „Ster”

37,5 tys. zł

Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”

125 tys. zł do 2020

Fundacja Edukacji Społecznej

155 tys. zł do 2021

W sumie 876 tys. zł w 10 miesięcy.

*******

Umowy indywidualne

3 679 629 zł od 2014 r., oraz wynajem lokali użytkowych po niskich cenach.

Pro Humanum*

1 452 752 zł w latach 2014-2018

Lambda Warszawa

545 397 zł w latach 2015-2016

Fundacjana rzecz Różnorodności Społecznej

995 200 zł

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „Ster”

30 000 zł

Stowarzyszenie Praktyków Kultury

656 280 zł

*******

W sumie warszawski ratusz wyda co najmniej 5 355 629‬ zł w latach 2014-2021.

Redakcja

Czytaj Wcześniejszy

Jacek Bartyzel: Ojkofobia

Czytaj Następny

Ulica im. Łupaszki w Białymstoku zostaje

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *