Alternatywa dla Szwecji: Odeślemy z powrotem imigrantów! | Narodowcy.net

Alternatywa dla Szwecji: Odeślemy z powrotem imigrantów!

Alternatywa dla Szwecji nigdy nie będzie miała polityki integracyjnej. Jeśli imigranci sami nie bedą umieli się zintegrować, dostaną bilet w jedną stronę. Tak informuje lider partii Gustav Kasselstrand.

Nowo powstała Alternatywa dla Szwecji zasłynęła jako partia repatriacji. Jej lider, Gustav Kasselstrand, już wcześniej zapowiadał odesłanie do domów co najmniej setek tysięcy imigrantów. Między innymi tych, którzy prawo do stałego pobytu dostali na podstawie fałszywych przesłanek. Partia zamierza przyjrzeć się wszystkim zezwoleniom na stały pobyt wydanym od 2000 roku.

Teraz okazuje się, ze AfS nie będzie też prowadziła żadnej polityki integracyjnej.

W odróżnieniu od wszystkich partii sejmowych AfS nie ma polityki integracyjnej i nigdy nie będzie jej miała.

– ogłosił Gustav Kasselstrand na Twitterze.

Decyzja jest odpowiedzią na plany jedynej – i największej – dotychczas partii uważanej za antyimigracyjną, Szwedzkich Demokratów. Ci chcą bowiem wprowadzić ,,cały pakiet środków mających na celu wzmocnienie ogólnej spójności w Szwecji”.

Jeśli należysz do grupy imigrantów, która potrzebuje polityki integracyjnej, aby funkcjonować w Szwecji, prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli dostaniesz bilet powrotny w jedna stronę. Pa pa!

– wyjaśnia Kasselstrand.

Po 40 latach wielkiej imigracji wiemy, że integracja się nie udała. To coś, co dziś przyznaje większość partii politycznych.

Integracja nie zawiodła z powodu braku wysiłków politycznych, a z powodu złych przesłanek. Nie jest rzeczą możliwą zebrać skrajnie odmiennych narodów w jednym i oczekiwać dobrych rezultatów. Doświadczenie historyczne wielokulturowych społeczeństw wskazuje na coś dokładnie przeciwnego. Nieporozumienia i konflikty, nieharmonijne życie społeczne, w którym różne grupy nieustannie potwierdzają się nawzajem w wymianie kulturowej, są wynikiem wielokulturowości i masowej imigracji.

– uważa Kasselstrand.

Źródła: friatider.se, twitter.com

Komentarze