Dyktatury i radykalizmy XX wieku – konferencja naukowa na UMCS | Narodowcy.net

Dyktatury i radykalizmy XX wieku – konferencja naukowa na UMCS

31 maja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się zorganizowana przez Studencki Klub Myśli Społeczno – Politycznej im. Zygmunta Balickiego konferencja naukowa ,,Dyktatury i radykalizmy XX wieku”. W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z ośrodków akademickich Lublina, Krakowa, Warszawy i Gdańska.

Konferencja została zorganizowana jako zwieńczenie cyklu wykładów otwartych organizowanych podczas obecnego roku akademickiego ,,Dyktatorzy XX wieku”. Rozpoczęcie paneli dyskusyjnych poprzedził wykład ekspercki prof. dr hab. Zbigniewa Zaporowskiego, pracownika Zakładu Historii XX wieku.

Tematyka konferencji dotyczyła ruchów radykalnych i rządów dytatorskich, które powstawały, działały i rozwijały się w XX wieku. Panele podzielone były na rządy dyktatorskie na świecie, rządy dyktatorskie w Europie i panel ogólny.

Wystąpienia dotyczyły m.in. typologii reżimów niedemokratycznych, myśli Juliusa Evoli, poglądów sir Oswalda Mosleya, wizji Wielkiej Polski według Konfederacji Narodu, RNR ,,Falanga” czy rumuńskiego ruchu legionowego Corneliu Codreanu. Ponadto prelegenci przedstawili swoje badania na temat wojny domowej w Hiszpanii i dyktatury generała Franco, rządów dyktatorskich Benito Mussoliniego, Antonio Salazara, Papa Doca, Augusto Pinocheta.

Prezes Klubu im. Zygmunta Balickiego Paweł Król odpowiadając na pytanie o cel konferencji powiedział:

Konferencja miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie “czym jest radykalizm”. W dzisiejszych czasach słowo to jest często nadużywane w publicznej debacie, mimo tego, że osoby je wypowiadające, często nie mają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Chcieliśmy również stworzyć miejsce do rozważań nad decyzjami, które w sprawiły, że w XX wieku świat odchodził od systemu demokratycznego na rzecz scentralizowanych alternatyw.

Dla n.net wypowiedział się także Wiceprezes Klubu im. Zygmunta Balickiego Piotr Sobiło:

Cel jaki przyświecał nam przy organizacji tej konferencji to przede wszystkim skłonienie do krytycznego spojrzenia na rządy dyktatorskie i ruchy radykalne. Zbyt łatwo w naszym społeczeństwie ocenia się ruchy uznane za radykalne negatywnie/pozytywnie na podstawie jedynie szczątkowej, powierzchownej wiedzy. Również rządy dyktatorskie z reguły są uznawane za złe, mimo, że niektórzy dyktatorzy przyczynili się do poprawy sytuacji społecznej i rozwoju ekonomicznego zarządzanych przez siebie państw. By właściwie ocenić danego dyktatora lub dany ruch radykalny należy przeprowadzić gruntowne badania albo chociaż zapoznać się z literaturą specjalistyczną. Niestety nasze społeczeństwo nie kwapi się do poszerzania horyzontów. Również studenci ignorują wiele kwestii i poprzestają na zapoznaniu się z powszechnie utrwalonymi ,,prawdami”, co skutkuje powielaniem błędów i brakiem nowych badań naukowych, brakiem nowego spojrzenia.

Już 14 czerwca odbędzie się kolejne wydarzenie Studenckiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej im. Zygmunta Balickiego na UMCS pt. 100 – lecie polskiej dyplomacji.

Komentarze

Adam Szabelak

Działacz Młodzieży Wszechpolskiej. Dziennikarz portalu Kresy.pl i redaktor kwartalnika Polityka Narodowa. Organizator turnieju piłkarskiego "Cześć Ich pamięci!". Zainteresowania: geopolityka, wędrówki, gry "bez prądu", niszowa piłka nożna.