Sąd potwierdził zgodność z prawem uchwały chroniącej gminę Lipinki od ideologii LGBT

Skarga złożona przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara została odrzucona 23 czerwca przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Uchwała o nazwie Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT jest zgodna z prawem.

Rada Gminy Lipinki 12 kwietnia 2019 przyjęła prorodzinną deklarację. W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Gminy Lipinki podejmuje deklarację „Gmina Lipinki wolna od ideologii LBGT”. Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! - wskazywało stanowisko rady.

Miało to zagwarantować, żeby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)”.

Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców! - brzmiał jasny apel autorów uchwały.

CZYTAJ TAKŻE: Organizacje akademickie wydały oświadczenie przeciwko indoktrynacji LGBT na uczelniach

Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar 17 maja 2019 r. zapowiedział pozwanie prorodzinnej gminy, za naruszenie prawnego zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W kwestii treści uchwały uznał on, że nie ma [treść uchwały] żadnego znaczenia, albowiem: analiza treści i skutków uchwały pozwala uznać ją za ograniczającą wolność osób nieheteronormatywnych i transpłciowych”.

Jednocześnie, niezmienna i wynikająca wprost z doświadczeń kryminologicznych doktryna dostrzega, że „zaburzenia psychoseksualne stanowią istotną przyczynę naruszania porządku prawnego”, a „przykładem może być transseksualizm” (Lech Paprzycki, Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom 7, s. 193-194). Interweniował w tej sprawie instytut Ordo Iuris.

Nie przeszkodziło to jednak RPO Adamowi Bodnarowi 10 grudnia 2019 r. zaskarżyć gminy za podjęte przez nie deklaracje Samorząd wolny od ideologii LGBT. Zrobił to w pięciu różnych wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dnia 23 czerwca 2020 roku odrzucił skargę RPO. Sąd uznał, że przyjęta uchwała ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”. Po dwóch innych postanowieniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: Kielce z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) i Poznań z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20) jest to już trzecie potwierdzenie zgodności uchwały z polskim prawem.

Skuteczna ochrona samorządów przed nieuprawnioną ingerencją Rzecznika Praw Obywatelskich to z jednej strony powstrzymanie próby implementacji ideologii gender jako obowiązującego wzorca oceny uchwał lokalnej władzy, a z drugiej dowód na racjonalną ochronę porządku konstytucyjnego i niezależności samorządu przez sądownictwo administracyjne. Oczekiwałbym teraz przeproszenia mieszkańców gminy Lipinki przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w ogólnopolskich mediach oskarżał ich małą ojczyznę o łamanie prawa i dyskryminację - skomentował orzeczenie sądu prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

Wspierający radnych w pracy nad dokumentem wójt gminy Lipinki Czesław Rakoczy przekonywał, że to tylko deklaracja o charakterze moralnym i takie też jest stanowisko sądu”. Analogiczną uchwałę przyjęła również gmina Moszczenica. Na pytanie w kwestii ewentualnych kolejnych interwencji RPO wójt gminy Jerzy Wałęga odpowiedział „patrząc na obecne orzecznictwo w tego typu sprawach, można śmiało założyć, że rzecznik nie będzie ryzykował kolejnych porażek sądowych”.

CZYTAJ TAKŻE: Adam Szabelak: Dlaczego nie lubię LGBTQQIP2SAA

Nawet sama próba podjęcia krytyki i rozróżnienia ideologii od ludzi może już spotkać się z wykluczaniem. O jednej z takich sytuacji pisaliśmy na naszym portalu.

Gdy posedł Jacek Żalek na antenie TVN24 próbował wytłumaczyć Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej różnice pomiędzy homoseksualizmem a ideologią LGBT został błyskawicznie wyrzucony z audycji, a sama redaktor przypisała mu dehumanizację ludzi dotkniętych skłonnościami do osób tej samej płci.

Narodowcy.net/ elipinki.pl/ niezalezna.pl/ pch24.pl/ ekai/ rpo.gov.plgorlice.naszemiasto.pl/

Kamil Pietrzykowski

Czytaj Wcześniejszy

Karolina Pilawa: Kobieta nadal jest produktem, a liberalnym feministkom to nie przeszkadza

Czytaj Następny

Papież Franciszek: Osaczeni przez świat możemy zatracić smak ciszy

Komentarze

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *