Organizacje akademickie wydały oświadczenie przeciwko indoktrynacji LGBT na uczelniach

Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis wydała 25 czerwca br. oświadczenie przeciwko indoktrynacji LGBT na polskich uczelniach, do którego podpisania zaproszone zostały również inne organizacje związane ze środowiskiem akademickim.

Oświadczenie opublikowane zostało w związku z ostatnimi wydarzeniami na polskich uczelniach, związanymi z nasilającym się sporem o ideologię LGBT. Do jego podpisania zaproszony został szereg organizacji związanych ze środowiskiem akademickim, m.in. Młodzież Wszechpolska, kluby i koła studenckie czy inne korporacje.

CZYTAJ TAKŻE: P0licja myśli wkracza na Uniwersytet Jagielloński

Oświadczenie środowisk akademickich, do którego podpisania zostały zaproszone organizacje zrzeszające w swych szeregach studentów i pracowników naukowych, ma w pierwszej kolejności być stanowczym głosem potępienia dla działań władz uniwersytetów i przedstawicieli samorządów studenckich – wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem Miłosz Chyba z Korporacji Akademickiej Akropolia Cracoviensis.

Ponadto oświadczenie ma na celu stworzenie frontu organizacji opartych o idee konserwatywne, narodowe i katolickie, które w kluczowych kwestiach są w stanie przedstawić jednolite stanowisko. Oświadczenie jest także próbą przekonania osób o niewyrobionym światopoglądzie, wskazania że istnieje racjonalna, oparta na zdrowych ontologicznych podstawach, alternatywa dla ideologicznego szantażu środowisk LGBT. Wreszcie sygnatariusze mają także nadzieję, że oświadczenie da do myślenia decydentom uczelnianym, którzy być może następnym razem będą bardziej wstrzemięźliwi w angażowaniu się po stronie ideologicznych terrorystów spod znaku „LGBT” – przekonuje Chyba.

CZYTAJ TAKŻE: Rzecz o wolności słowa na uniwersytetach

Organizacje chętne do dołączenia do grona sygnatariuszy oświadczenia swój podpis mogą zgłosić do 2 lipca na adres mailowy korporacji Akademickiej Akropolia Cracoviensis: [email protected]

Poniżej pełna treść oświadczenia i lista podpisanych organizacji.

Kraków – Warszawa – Poznań – Lublin – Gdańsk – Toruń
Katowice – Łódź – Szczecin – Opole – Wrocław, 25 VI 2020 r.

W imieniu naszych Organizacji pragniemy stanowczo sprzeciwić się tendencjom, jakie w ostatnim czasie obserwować możemy w polskim środowisku akademickim. Przywiązani do etosu Uniwersytetu, należącego do największych osiągnięć cywilizacji łacińskiej, stajemy w obronie naszych uczelni jako miejsc poszukiwania Prawdy i uprawiania nauki. Wszelkie próby ideologizacji Uniwersytetów zgodnie z obowiązującymi standardami tzw. „poprawności politycznej” są sprzeczne z samą istotą Uniwersytetu.

Nie możemy milczeć, gdy władze najstarszych polskich uczelni, z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele oraz przedstawiciele licznych Wydziałów i Samorządów Studenckich forsują jako obowiązujące, idee i postulaty spod znaku LGBT. Cywilizacja łacińska, do której przynależymy my i nasze Uniwersytety, nie wykształciła innej niż katolicka etyki. Odwołując się do niezmiennych norm prawa naturalnego oraz nauczania Kościoła, pragniemy przypomnieć, że nie wolno czynić z grzechu i słabości ludzkiej powodów do dumy i dokonywać ich afirmacji. Naszych bliźnich mamy obowiązek kochać, jednak grzech i obiektywne nieuporządkowanie moralne należy piętnować i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby wysoce deprawujące i sprzeczne z etyką naszej cywilizacji idee były narzucane w murach naszych Uniwersytetów. Jako studenci i pracownicy akademiccy mamy obowiązek zdobywać i przekazywać wiedzę, zachowując przy tym wierność Prawdzie i prawu naturalnemu. W przeciwnym razie nasze działania będą ułudą, budowaniem konstruktów oderwanych od racjonalnych ontologicznych podstaw.

Dumni ze wspaniałej przeszłości naszych Uniwersytetów, pragniemy przypomnieć słowa Papieża Leona XIII skierowane do Polaków na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na swą uniwersalność, nie straciły one nic na swej aktualności i powinny także dziś być wezwaniem dla całej polskiej społeczności akademickiej: „Aby Uniwersytet Krakowski, owa starożytna i głośna siedziba nauk, baczył na swoją nieskażoność i zacność, bardzo sobie tego życzymy, jak niemniej, ażeby szedł o lepsze z owymi Akademiami (…)”. Naszym pragnieniem jest, aby nasze Uniwersytety realizowały swoją misję, która polega właśnie na rywalizacji o lepsze z innymi uczelniami na świecie w uprawianiu nauki i kształceniu ludzi prawych. Bowiem tylko wtedy idea Uniwersytetu będzie zgodna ze swymi założeniami i tradycjami naszych poprzedników – Pawła Włodkowica, św. Jana Kantego, Mikołaja Kopernika, św. Józefa Sebastiana Pelczara i wielu wybitnych polskich uczonych.

Polska Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia

Towarzystwo Studentów Polskich

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL

Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ

Akademicki Klub Tradycji Katolickiej PAX

Polska Korporacja Akademicka Baltia

Polska Korporacja Akademicka Ventusia

Młodzież Wszechpolska Okręg Małopolski

Młodzież Wszechpolska Okręg Lubelski

Polska Korporacja Akademicka ZAG Wisła

Stowarzyszenie Trzecia Droga

Polska Korporacja Akademicka Kujawja

Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris WPiA UO

Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA UŚ

Korporacja Akademicka Magna Polonia

Klub im. Romana Dmowskiego

Fundacja Życie i Rodzina

Koło Myśli Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego

Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior

Polska Korporacja Akdemicka Cresovia Leopoliensis

Adam Szabelak

Czytaj Wcześniejszy

„Mamy wrażenie jakby Polska nie chciała się do nas przyznać”. Wywiad z Renatą Cytacką o sytuacji Polaków na Litwie

Czytaj Następny

Ziemowit Przebitkowski: Nie ma innej drogi niż permanentna działalność

Zostaw Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *