Jan Chudzik-podkarpacki narodowiec, ofiara rządów sanacji | Narodowcy.net

Jan Chudzik – podkarpacki narodowiec, ofiara rządów sanacji

Jan Chudzik to wybitny działacz narodowy pochodzący z Podkarpacia. W niedzielę 14 maja 1933 zamordowano go w skrytobójczym zamachu.

Urodził się 11 października 1904r. w biednej chłopskiej rodzinie we wsi Wołoszyny w powiecie niżańskim. Sprawami narodowymi zainteresował się prawdopodobnie dzięki gimnazjalnemu katechecie. Po zdaniu matury w gimnazjum w Nisku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które skończył na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra praw. Podczas studiów wstąpił do Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska” i Straży Narodowej. Na swoje utrzymanie zarabiał udzielając korepetycji dla bogatej młodzieży.

Po zakończeniu edukacji i przejęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego, rozpoczął czynną aktywność na rzecz Obozu Wielkiej Polski. Świetnie się sprawdzał i z czasem kierował powiatową sekcją Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski w Brzozowie.

Służbę wojskową ukończył w szkole lotniczej w Dęblinie ze stopniem porucznika lotnictwa. Następnie rozpoczął aplikację notarialną w Brzozowie. Został też kierownikiem Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego.

Przygoda Jana Chudzika z wielką polityką rozpoczęła się w 1929 r., kiedy przy poparciu Tadeusza Bieleckiego – jednego z najwybitniejszych działaczy narodowych w Drugiej Rzeczpospolitej – został sekretarzem prezesa endecji Romana Dmowskiego w Chludowie pod Poznaniem. Codzienna praca i przebywanie z Dmowskim ugruntowały Jana Chudzika w obranej drodze służby na rzecz Wielkiej Polski.

W siedzibie Stronnictwa Narodowego Chudzik razem z powiatowym prezesem Stronnictwa Narodowego majorem Władysławem Owocem udzielali bezpłatnych porad prawnych. W ten sposób uzyskali aprobatę i uznanie społeczności lokalnej. Bezinteresowna działalność członków Stronnictwa Narodowego dla mieszkańców ziemi brzozowskiej zaowocowała powstaniem w terenie szerokiej struktury organizacji.

Dziś mało kto pamięta, że rządy Marszałka i sanacji wiązały się z bezwzględnym tępieniem opozycji, przede wszystkim tej katolicko-narodowej.

W nocy 14 maja 1933 r. doszło do zamachu na prezesa powiatowego SN, majora Władysława Owoca. W jego wyniku towarzyszący mu Chudzik został śmiertelnie postrzelony. Pochowano go na cmentarzu w Brzozowie w manifestacyjnym pogrzebie, który zgromadził kilkutysięczny tłum.

Wykonawcą zamachu okazał się pracownik Komunalnej Kasy Oszczędności w Brzozowie, Roman Jajko. W toku śledztwa okazało się, że został on do swojego czynu przymuszony przez przełożonych.

Postać Jana Chudzika to inspiracja dla współczesnych narodowców, przykład śmierci za ideę w dobie prześladowań. Jego śmierć nie poszła na marne.

Źródło: Dziejesienapodkarpaciu.pl

CZYTAJ TAKŻE: Hymn Młodych – najważniejsza pieśń polskich narodowców

Narodowcy.net

Komentarze