Projekt ustawy STOP447, gorąca debata w Sejmie | Narodowcy.net

Projekt ustawy STOP447 trafił pod obrady Sejmu

W środę prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości zaprezentował w Sejmie projekt obywatelski na rzecz ochrony mienia bezspadkowego. “STOP447” spotkało się z krytyką ze strony posłów, szczególnie KO i Lewicy. Konfederacja apelowała o jak najszybsze przyjęcie nowego prawa.

Projekt ma za zadanie uniezależnić Polskę od zapisów amerykańskiej ustawy “Just 447” i Deklaracji Terezińskiej, poparło go 200 tys. obywateli. Reprezentant Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Robert Bąkiewicz przekonywał posłów, że ewentualna realizacja bezpodstawnych roszczeń majątkowych wysuwanych wobec naszego kraju jest poważnym zagrożeniem.

Amerykańska ustawa Just, zwana w Polsce ustawą 447 od numeru druku w Senacie USA, została przegłosowana 3 lata temu. W ustawie Just pojawia się kwestia tzw. “mienia bezspadkowego”, czyli majątku pozostawionego przez ofiary Holokaustu, po których nie ma spadkobierców. Na mocy polskiego prawa takie mienie przechodzi na Skarb Państwa. Akt 447 wspierający Deklarację Terezińską podważa tę zasadę. Mienie, które po II wojnie światowej pozostało po Polakach narodowości żydowskiej bez spadkobierców, ma zgodnie z nim “służyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych znajdujących się w potrzebie ofiar Holokaustu i zapewnienia ciągłej edukacji o Holokauście, jego przyczynach i konsekwencjach”.

Deklaracja Terezińska to akt prawny przyjęty 30 czerwca 2009 przez 46 państw, w tym Polskę. Na mocy tego aktu państwa, które go zaakceptowały miały regulować prawny status majątku pozostawionego po zmarłych Żydach, pomagać osobą, które ocalały po Holokauście i prowadzić żywą edukację społeczną na temat nazistowskiej zbrodni. Wymieniona wcześniej ustawa Just to raport przygotowany przez Kongres USA, ma na celu monitorować, czy państwa podpisującego Deklarację dopełniły obowiązku należycie.

Działania te uzyskały oficjalne poparcie Kongresu USA, który poprzez ustawę 447 zobowiązał władze Stanów Zjednoczonych do wyegzekwowania celów deklaracji terezińskiej, w tym transferu żydowskiego mienia bezdziedzicznego na rzecz „pomocy ofiarom Holocaustu, wsparcia edukacji na temat Holocaustu oraz dla innych celów” – alarmował Bąkiewicz.

Podkreślił również, że ewentualna realizacja przez polski rząd bezpodstawnych roszczeń majątkowych wysnuwanych wobec Rzeczypospolitej oznaczałaby „gospodarcze i społeczne trzęsienie ziemi”. Kwota roszczeń oscyluje w granicach 300 mld dolarów (31 lat finansowania 500+ albo czternastokrotne odbudowanie Warszawy po II WŚ).

Ochrona polskiej własności nie jest antysemityzmem. Poparcie tej ustawy jest obowiązkiem każdego szanującego i chroniącego polską własność polskiego parlamentarzysty – powiedział Krzysztof Bosak podczas debaty sejmowej. Wyraził tym chęć poważnej dyskusji na temat roszczeń żydowskich. Dostało się również obecnemu prezydentowi i premierowi za nieporuszanie tego tematu przy okazji rozmów z Amerykanami.

PSL-Kukiz15  zaaprobowało projekt. Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę, że to projekt obywatelski, wzorowany na projekcie ustawy „Anty447”, który w poprzedniej kadencji Sejmu złożył klub Kukiz‘15. Jednak są osoby, którym taki obrót spraw się nie przypadł do gustu. Chociażby Władysław T. Bartoszewski, który uważa projekt “STOP447” za godzący w polski wizerunek na arenie międzynarodowej.

Nie nazwałem ustawy ani haniebną, ani antysemicka, chociaż taki jest jej wydźwięk, tylko skrajnie szkodliwa dla wizerunku Polski zagranica. Porównałem ja do najgorszej wizerunkowo ustawy Sejmu w ostatnich 30 latach, tej o IPN, która zmienil PMM. 477 nie ma żadnej mocy prawnej – napisał na swoim twitterze Bartoszewski.

KO i Lewica chcą odrzucenia projektu, a zjednoczony obóz SLD, Biedronia i Razem nazywa go “szczuciem żydami”. Ludzi popierających tą ustawę zaś “siewcami nienawiści”. Atakują też Konfederatów.

Tym się nie zajmujecie, bo was nie interesuje ludzka krzywda, was interesuje tylko szczucie na obcych – powiedział Maciej Koneczny.

Problem mienia bezspadkowego w Polsce faktycznie nie istnieje – według posła Arkadiusz Mularczyk (PiS) ta ustawa to próba podważenia naszych relacji ze Stanami i kreuje się tu fałszywy obraz związany z roszczeniami.

W świetle regulacji obowiązujących w naszym kraju w przypadku braku spadkobierców cały pozytywny majątek polskich obywateli przechodzi na rzecz Skarbu Państwa – mówił poseł Mularczyk.

Dzisiejsza debata nt. #STOP447 była farsą. Czas wypowiedzi ograniczony do minimum, przerywanie, wyłączanie mikrofonów. Tak nie powinien wyglądać parlamentaryzm – oświadczył Robert Bąkiewicz na łamach Twittera

Dziś udało się zrobić 1-szy krok w kierunku ochrony polskiej własności przed nieuzasadnionymi żydowskimi roszczeniami majątkowymi. Ten krok wykonały środowiska obywatelskie, szkoda, że takiej odwagi nie ma rząd – tak sytuację podsumował Krzysztof Bosak.

Narodowcy.net/

Komentarze